Scroll Top

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania przez NBS Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powierzonych nam danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych wydanych w związku z RODO.

2. Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest NBS Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@nbs.com.pl lub pisemnie na adres NBS Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wskazany powyżej.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania Państwu informacji handlowych w tym newsletterów w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez NBS Communications w celu nawiązania, utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia marketingu naszych usług.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.

4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym dostawcom IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na nasze polecenie.

5. Okres przechowywania Państwa danych. Jakie prawa Państwu przysługują w związku z powierzeniem nam swoich danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub innych informacji branżowych, informacji o wydarzeniach lub konferencjach.

W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

7. Wykorzystanie cookies na naszych stronach internetowych

Nasza strona internetowa może wykorzystywać cookies, które służą wyłącznie identyfikacji Państwa przeglądarki:

  • cookies PHPSESSID – przetrzymuje informację o sesji odwiedzającego naszą stronę internetową. Ta informacja jest usuwana po wygaśnięciu sesji przez użytkownika (zamknięciu przeglądarki).
  • cookies_accepted – przetrzymuje informacje o tym, że odwiedzający naszą stronę zaakceptował używanie cookies. Te cookies mają ustawioną ważność na 365 dni. Służą do sprawdzenia czy wyświetlić komunikat o cookies czy nie (w przypadku, jeśli użytkownik już raz zaakceptował warunki).

8. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.

Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Państwa.

9. Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.

10. Kontakt z NBS Communications Sp. z o.o.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.