Scroll Top

Bądźmy
w kontakcie

zadzwoń

tel.: +48 22 826 74 18

napisz
Odwiedź nas

NBS Communications 

ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa

budynek Sky Estate
(wejście od ul. Wilczej)

NBS Communications Sp. z o.o.

NIP: 1180009462
Regon: 006231870
Numer KRS: 0000141123
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 PLN